Shinjiro Koizumi, le beau gosse qui a osé gifler Shinzo Abe

Shinjiro Koizumi.
Asie-Pacifique 21/09/2018